STRESSFOREBYGGELSE OG TRIVSEL

Balance i livet herunder arbejdslivet, det lyder ligetil, men der er mange krav til os hele tiden -både indre og ydre. Engang imellem skal vi lige stoppe op og mærke efter, om vi nu også bruger tiden rigtigt - og på det rigtige.

Lever vi det liv vi gerne vil i overensstemmelse med vores ønsker og værdier !

Stressforebyggelse ligger mit hjerte meget nært:

  • Har jeg været der selv – JA
  • Er balance i livet noget man hele tiden skal arbejde for og med – JA
  • Findes der værktøjer du kan bruge til at forebygge din stress og skabe balance i dit liv - JA

Stressforebyggelse og trivsel er vigtige emner at arbejde med både for virksomheder og for dig som privatperson. Jeg vil rigtigt gerne gøre en forskel indenfor dette område, og mener at jeg har noget at tilbyde både via mine egne erfaringer, og de erfaringer jeg har samlet op fra forskellige virksomheder gennem tiden.