Dorte Mundt Andersen

Head of Group Quality & Corporat Social Responsibility

PR Electronics A/S

 

 Birgitte har en unik evne til at sætte sig ind i nye problem-stillinger samt sine kunders ønsker.  Med hendes fokus på såvel målet som selve processen og ikke mindst mennesker er det lykkedes hende gang på gang at finde den mest effektive tilgang til at få løst komplekse opgaver indenfor meget stramme tids-frister. Birgittes personlighed, kritiske sans, erfaring og profes-sionalisme gør hende til den perfekte facilitator på såvel simple som komplekse opgaver. Hendes humør, engagement og væsen har en afsmittende effekt på alle omkring hende.

 

ReferenceR

 • De Forenede Dampvaskerier A/S
 • B.B. Electronics
 • Vestas Technology R & D
 • Vestas Spare Parts and Repair
 • Vestas Wind Systems, Group Sustainability
 • Bureau Veritas Certification (freelance auditor)
 • LM Wind Power
 • Unilever Produktion Aps
 • NOPA A/S
 • Blue Water Shipping A/S
 • Schneider Electric A/S
 • PR Electronics A/S
 • Green Network
 • Akzo Nobel A/S
 • Siemens Windpower A/S
 • Interim Assist Limited (UK)

   

Lars Odby

Corporate Safety Specialist 

Vestas

 

  I forbindelse med Vestas globale Safety Training for alle ledere, har Birgitte været involveret i udvikling og gennemførelse af trænings-programmet. Birgittes kompe-tencer inden for træning og motivation har givet stor inspira-tion til indholdet af programmet og gennemførelsen af selve træningen. Jeg kan kun anbefale Birgitte som en god og inspire-rende samarbejdspartner.